Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 1 dag 7 uren geleden

Vervang je loden leidingen

22 januari, 2019 - 00:00

In heel wat oude huizen en gebouwen loopt het kraantjeswater door loden leidingen. Lood kan oplossen in het kraantjeswater en zo onze gezondheid schaden. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om loden leidingen te vervangen.

Commentary: How Northwest Europe can shape a clean hydrogen market

13 december, 2018 - 00:00

There is a growing awareness that the global energy transition will not succeed unless it finds ways to decarbonise the “hard-to-abate” sectors like industry and heavy transport, while providing sufficient flexibility to balance electricity grids all year round.

Ambitious emission limits for power plants would result in significant pollution cuts in the EU

12 december, 2018 - 00:00

European Union (EU) Member States have an opportunity to set ambitious limits for pollutant emissions from power plants. According to a new European Environment Agency (EEA) analysis, published today, setting strict but realistic emission limits for the power sector could cut emissions of key pollutants by 79-91 % by 2030. These limits are in line with EU law that establishes a flexible range of requirements, from minimum to more ambitious targets.

Cooperation is key to improve climate change adaptation across Europe’s border regions

11 december, 2018 - 00:00

Europe’s border regions and shared maritime areas are facing increased negative impacts due to climate change, but countries and regions responsible for these areas are already taking action at transnational scale to adapt to these impacts according to a European Environment Agency (EEA) briefing published today. 

Nieuw marien ruimtelijk plan 2020-2026

10 december, 2018 - 00:00

Op de ministerraad van 7 december 2018 is het ontwerp-marien ruimtelijk plan (MRP) voor de periode 2020 tot 2026 aangenomen. Het marien ruimtelijk plan poogt de verschillende gebruiken van het Belgische deel van de Noordzee, zoals scheepvaart, zeevisserij, natuurgebieden, zandwinning en hernieuwbare energie, te laten samengaan.

Beslissingen Ministerraad van 7 december 2018

7 december, 2018 - 00:00
 • iPropeller: subsidie klimaatmaatregelen
 • VN Ontwikkelingsprogramma: subsidie versterken klimaatweerbaarheid Malawi
 • Beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart: voorontwerp instemmingsdecreet
 • Distributie en levering thermische energie
 • Beauvent cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • BBM nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Steengoed Projecten cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Adpo nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Terhills nv: subsidie drijvende zonnepanelenActieplan Asbestafbouwbeleid
 • Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water
 • Subsidies voor het uitvoeren van groenprojecten in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)
 • Vaststelling van het landinrichtingsplan ‘Zelzate-Zuid’
 • Soortenbeschermingsprogramma's

Zes nieuwe projecten drijvende zonnepanelen

7 december, 2018 - 00:00

Vrijdag 7 december 2018 - Op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kent Vlaanderen investeringssteun toe aan zes nieuwe projecten van drijvende zonnepanelen. Samen zullen de zonneprojecten maximaal 4,1 miljoen euro steun krijgen, goed voor 11 megawatt hernieuwbare energie. “Vernieuwende technologieën geven we graag een duwtje in de rug. Innovatie is ontzettend belangrijk om de energieomslag te versnellen”, aldus Bart Tommelein.

Forse investering in een groenere Gentse Kanaalzone

7 december, 2018 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 7 december, beslist om 1,27 miljoen euro te investeren in de inrichting van een nieuw koppelingsgebied, namelijk Zelzate-Zuid, dat tot doel heeft om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone te verbeteren.

De BENELUX Talanoa Declaration wil het klimaatbeleid een duw in de rug geven

4 december, 2018 - 00:00

Op 3 december 2018 openden Staatshoofden en Regeringsleiders de 24ste VN-klimaattop (COP24) in het Poolse Katowice.

Carbon emissions from advanced economies set to rise in 2018 for first time in five years, reversing a declining trend

4 december, 2018 - 00:00

The world’s advanced economies will see an uptick in their carbon dioxide emissions this year, bucking a five year-long decline, according to the International Energy Agency.

Projectoproep 'Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win' - thema klimaat

3 december, 2018 - 00:00

03 december 2018 - Organisaties en verenigingen kunnen tot 1 februari 2019 een project indienen rond 'landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'. De oproep is een initiatief van het dept. Omgeving, dept. Landbouw en Visserij, VLM en ANB. 

Lage-Emissiezone (LEZ) – Vanaf 2019 gelden de Euronormen ook voor benzinevoertuigen.

3 december, 2018 - 00:00

De Lage-Emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die sinds 1 januari 2018 van kracht is, verandert vanaf 1 januari 2019. Vanaf die datum worden ook dieselvoertuigen van EURO 2-norm en benzinevoertuigen zonder EURO-norm en van EURO 1-norm verboden. Voor deze voertuigen geldt een overgangsperiode van 3 maanden.

De woningpas: digitaal paspoort voor elke woning

3 december, 2018 - 00:00

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren? Daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Daarom lanceren het  VEA, het OVAM in opdracht van de drie bevoegde ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege de woningpas in. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat een heleboel beschikbare informatie over een woning bundelt en ter beschikking stelt van de eigenaar. 

Vanaf 2019: nieuwe premie voor warmtepompboiler, premie voor zonneboiler hoger dan eerst gepland

2 december, 2018 - 00:00

Wie een warmtepompboiler plaatst, kan vanaf 1 januari volgend jaar een premie van 400 euro aanvragen. De Vlaamse regering heeft definitief het licht op groen gezet. De bestaande premie voor een zonneboiler wordt niet verlaagd zoals eerder was gepland. 

Vervangingspremie oude kachels goedgekeurd

30 november, 2018 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 30 november 2018, de invoering goedgekeurd van een premie voor particulieren die hun oude en vervuilende kachels op vaste brandstoffen willen vervangen.

Beslissingen Ministerraad van 30 november 2018

30 november, 2018 - 00:00
 • Wijziging bepalingen Energiebesluit
 • Aanpassing call groene warmte
 • Invulling voorzitterschap vergunningscoördinerend en fasciliterend comité energieinfrastructuur
 • Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal - tijdelijk bouwdok haven Zeebrugge: toelichting dwingende redenen van groot openbaar belang
 • Nieuwe kaderovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het Vlaams EnergieBedrijf
 • Premie vervanging oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen
 • Herziening of opheffing stedenbouwkundige voorschriften algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • GRUP Fort van Lillo
 • Afwijking GRUP VSGB Zaventem
 • Actieplan Asbestafbouwbeleid
 • Wijziging VLAREME
 • Decreet over de gebouwenpas
 • Decreet dat de coördinatie van de waterregelgeving bekrachtigt in het decreet over het integraal waterbeleid en dat de gecoördineerde regelgeving opheft

‘Stroomvoorspeller’ voor zonne- en windenergie

30 november, 2018 - 00:00

Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie, stelde vandaag de Stroomvoorspeller voor. Dit instrument werd ontwikkeld door het Vlaams Energieagentschap en 3E en is een primeur voor Europa. Op www.stroomvoorspeller.be kan je in realtime zien hoeveel energie onze zonnepanelen en windmolens op land produceren, en hoeveel ze morgen zullen opbrengen. 

Europese Commissie pleit voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050

28 november, 2018 - 00:00

De Europese Commissie heeft een strategische langetermijnvisie voorgesteld voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050: "A Clean Planet for All" — een schone planeet voor iedereen.

France plots 2030 wind power build-out for 2030

28 november, 2018 - 00:00

France today revealed plans for the build-out of wind energy to 2030 in its multi-annual energy plan. 

Energy People

28 november, 2018 - 00:00

De Vlaamse distributienetbeheerders zullen de toegang van Energy People tot hun net beëindigen op 1 januari 2019 omdat deze leverancier niet langer de nodige waarborgen kon bieden. Klanten van Energy People kiezen best voor eind december een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier.