Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 15 uren 43 min geleden

Vervang je loden leidingen

22 januari, 2019 - 00:00

In heel wat oude huizen en gebouwen loopt het kraantjeswater door loden leidingen. Lood kan oplossen in het kraantjeswater en zo onze gezondheid schaden. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om loden leidingen te vervangen.

Visienota – Belgisch interfederaal Energiepact

16 november, 2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” consulteren.

Binnenkort 25 hectare recreatiebos tussen Vosselaar en Turnhout

22 april, 2018 - 23:00

Een half jaar na de overeenkomst tussen de gemeente Vosselaar, vzw Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege 415.000 euro vrijgemaakt om het ANB in staat te stellen 25 hectare onbeheerd en afgesloten bos in Vosselaar aan te kopen.

Beslissingen Ministerraad van 20 april 2018

22 april, 2018 - 23:00

Beslissingen Ministerraad van 20 april 2018 

  • Waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond
  • Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: aanpassing regelgeving
  • Harmonisering procedures voorkooprechten
  • EFRO Vlaanderen 2014-2020 Project 'Blue Accelerator'
  • Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds
  • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant Ooigem-Unilin

Conformverklaring geschrapt in gewijzigd Bodemdecreet

19 april, 2018 - 23:00

De OVAM beoordeelt niet langer alle bodemonderzoeken op hun technische conformiteit. Wat doen we dan wel? We nemen nog steeds een beslissing over de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op basis van het verslag van het bodemonderzoek. Maar we gaan ervan uit dat de aangeleverde feiten en gegevens correct en volledig zijn.

Cirkeltips.be adviseert bedrijven over duurzaam ondernemen

19 april, 2018 - 23:00

Uit een recente bevraging bij meer dan 5000 Vlaamse bedrijven bleek dat ze over te weinig informatie, tijd en personeel beschikken om hun afval duurzaam te beheren. De nieuwe OVAM-website Cirkeltips.be biedt die informatie aan op een centraal platform.

Life projectenoproep 2018

19 april, 2018 - 23:00

Recent werd de Life projectenoproep voor 2018 gelanceerd door het Euopean Agency for SME’s (EASME).  Voor leefmilieu liggen er specifieke onderwerpen vast voor water en het mariene milieu, afval, bodem, bossen en een groene kringloopeconomie, chemische producten en geluid, luchtkwaliteit en emissies, het stedelijk milieu, natuur en biodiversiteit, en ten slotte milieubeleid en -bestuur. Voor klimaat zijn er specifiek prioriteiten voor klimaatmitigatie, -adaptatie en klimaatgovernance.

Meer dan 50 maatregelen verminderen overstromingsrisico’s in Zedelgem en Sint-Michiels

19 april, 2018 - 23:00

Dinsdag 17 april ondertekenen 12 overheden en organisaties het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek. Het riviercontract is het voorlopige eindpunt van een uniek participatieproject waarin burgers, verenigingen en overheden een jaar lang samen oplossingen hebben gezocht om wateroverlast te verminderen in Zedelgem en Sint-Michiels (Brugge).

OVAM Ecodesign Award bekroont studenten voor hun duurzaam ontwerp

19 april, 2018 - 23:00

Jonge ontwerpers spelen een belangrijke rol in de toekomst van ecodesign. Met de Ecodesign Award wil de OVAM studenten aanmoedigen en hen inspireren om ook later, in hun professionele loopbaan, aandacht te besteden aan duurzame productinnovatie.

OVAM timmert na INSPIRATION verder aan onderzoek rond bodem- en landgebruik

19 april, 2018 - 23:00

De onderzoeksagenda van INtegrated Spatial Planning, land use and soil management Research acTION (INSPIRATION) is niet enkel opgesteld door wetenschappers maar ook door de kennisgebruikers. Zij weten uit hun dagelijkse ervaring welke kennis er nog ontbreekt om toekomstige uitdagingen efficiënt en effectief aan te pakken en welke vragen urgent zijn.

735.400 euro Vlaamse steun voor onderzoek naar wind-, golf- en getijdenenergie

19 april, 2018 - 23:00

De Vlaamse Regering maakt 735.400 euro vrij voor het “Blue Accelerator” project van POM West-Vlaanderen in Oostende. Europa investeert 1,5 miljoen euro mee in het project. Viceminister-president en Oostendenaar Bart Tommelein is tevreden met de bijkomende steun die zijn stad krijgt: ‘Oostende is de uitvalsbasis voor blue-energy. Met deze steun zal er geïnvesteerd worden in infrastructuur om kennis te vergaren.’

Waarborgregeling voor bedrijven die investeren in diepe aardwarmte

19 april, 2018 - 23:00

De Vlaamse regering keurde de waarborgregeling voor bedrijven die boren naar diepe aardwarmte definitief goed. Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege namen dit initiatief omdat deze boringen duur en risicovol zijn. 

Commission welcomes final vote on energy performance of buildings

19 april, 2018 - 23:00

New rules will make buildings smarter and more energy efficient, saving money and creating jobs in the renovation and construction sector.

De Boeboeks van Marc De Bel strijden mee tegen zwerfvuil

16 april, 2018 - 23:00

Minister Joke Schauvliege schenkt boeken aan elk derde leerjaar in Vlaanderen. In het boek, De wraak van ridder Piepus trekken de Boeboeks Piepel en Soeza ten strijde tegen zwerfvuil.

Verminderen uitstoot broeikasgassen in EU: nationale doelstellingen voor 2030

16 april, 2018 - 23:00

De wet voor de verdeling van de inspanningen stelt nationale doelstellingen vast voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen om aan het akkoord van Parijs te voldoen.

Klimaatverandering: gebruik van EU-bossen om koolstofemissies te compenseren

16 april, 2018 - 23:00

Bossen zijn essentieel voor de bestrijding van de klimaatverandering. Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat de lidstaten de bossen gezond houden.

Huizen groener en slimmer maken

16 april, 2018 - 23:00

Volgens de huidige regels moeten alle nieuwe gebouwen in de EU vanaf 1 januari 2021 bijna nul of zeer weinig energie gebruiken voor verwarming, koeling en warm water. De regels introduceren ook energiecertificering van gebouwen, zodat eigenaren energieprestaties kunnen toepassen en beoordelen.

Bespreking richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen

15 april, 2018 - 23:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag in de Europese landbouwraad te Luxemburg deelgenomen aan de bespreking van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

The Year of Electricity at the IEA

15 april, 2018 - 23:00

The role of electricity in our economies and societies is growing rapidly. The power sector is becoming a critical actor in the global energy system – with implications for all fuels, including renewables, natural gas, coal and nuclear, as well as most energy technologies.

Het pakket circulaire economie: nieuwe EU-doelen voor recycling

15 april, 2018 - 23:00

Het nieuwe pakket circulaire economie bevat ambitieuze doelstellingen voor recycling en het storten van afval voor de EU. Ontdek wat de doelen en deadlines van de juridische binding zijn.