Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 22 uren 7 min geleden

iFLUX levert sleutel tot efficiëntere bodemsanering

7 december, 2017 - 00:00

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

Toekenning van een subsidie in het kader van het Energietransitiefonds

1 december, 2017 - 00:00

Het Energietransitiefonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen,  meer bepaald inzake de productie en de opslag van energie. Dit fonds wordt  gevoed door de jaarlijkse vergoeding die de eigenaar van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 stort aan de federale Staat tot 15 februari 2025 voor Doel 1 en tot 1 december 2025 voor Doel 2, als tegenprestatie voor de verlenging van de activiteit van deze centrales.

Update Codextrein

1 december, 2017 - 00:00

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd op 29 november 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement

€10 miljoen voor ontwikkeling duurzame grondstoffen chemische industrie

1 december, 2017 - 00:00

Provincie Noord-Brabant, TNO, ECN en het Vlaamse VITO investeren gezamenlijk €10 miljoen in de ontwikkeling van bio-aromaten: duurzame grondstoffen voor de chemische industrie. 

EU delivering on climate commitments through enhanced global partnerships

1 december, 2017 - 00:00

The European Union sees global partnerships and increased cooperation as essential to advancing the Union's strategic interests and to tackle global challenges.

Video competition: Share your green actions

1 december, 2017 - 00:00

Every day we make decisions that can impact the environment. Some of our daily decisions are conscious efforts to live in a cleaner and healthier environment. The video competition ‘I LIVE GREEN’, organised by the European Environment Agency (EEA) and its partner network, invites all Europeans to show their creativity and to share their actions to help the environment. 

Aanleg warmtenet Mol en Dessel start in 2018

30 november, 2017 - 00:00

In de zoektocht naar meer duurzaamheid probeert Eandis zo veel mogelijk gebruik te maken van de energie die de natuur ons biedt. Daarom starten we binnenkort met de aanleg van een warmtenet dat de energie van de nieuwe geothermische centrale in Mol aanwendt voor de verwarming van honderden gebouwen in de buurt.

Cleaner energy: new binding targets for energy efficiency and use of renewables

28 november, 2017 - 00:00

Lowering energy consumption and increasing the share of energy produced from renewable sources could mean cleaner environment and lower bills for EU citizens. 

Nieuwe regels voor het bepalen van de mestsamenstelling vanaf 1 januari 2018

27 november, 2017 - 00:00

Op 1 januari 2018 wordt de regelgeving voor het bepalen van de mestsamenstelling aangepast.

European Union receives 2017 Ozone Award

24 november, 2017 - 00:00

The European Union has received the 2017 Ozone Award for political leadership, for its role in the adoption of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol.

EU and Switzerland sign agreement to link emissions trading systems

24 november, 2017 - 00:00

The EU and Switzerland today signed an agreement to link their emissions trading systems. The link will allow participants in the EU's Emissions Trading System (EU ETS) to use allowances from the Swiss system for compliance, and vice versa. This is the first agreement of this kind for the EU and between two Parties to the Paris Agreement on climate change.

Hof van Beroep bevestigt prosumententarief

24 november, 2017 - 00:00

Het Hof van Beroep te Brussel sprak zich op 22 november uit in de rechtszaak tegen de VREG over de tariefmethodologie voor de periode 2017-2020. Het prosumententarief blijft bestaan. 

Energy Union

24 november, 2017 - 00:00

Europe's transition to a low-carbon society is becoming the new reality

Biologische landbouw: nieuwe Europese regels bevestigd

24 november, 2017 - 00:00

Op 20 november 2017 bekrachtigden de in het Speciaal Comité Landbouw (SCL) vertegenwoordigde lidstaten het akkoord over de herziening van de bestaande regels inzake biologische productie en de etikettering van biologische producten, waarover op 28 junieen voorlopig akkoord met het Europees Parlement was bereikt.

Biomassacentrale Max Green in Gent kan langer open blijven

24 november, 2017 - 00:00

De Vlaamse regering zorgde er vandaag voor dat de biomassacentrale Max Green in Gent langer kan openblijven, door het percentage van groenestroomcertificaten dat ze niet mogen verzilveren te verlagen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘In 2020 kan de centrale groene stroom leveren voor 424.000 gezinnen. 

Nieuwe subsidie voor ecologisch en veilig transport

24 november, 2017 - 00:00

Vlaamse ondernemingen kunnen een subsidie krijgen voor hun uitgaven in vergroening en verkeersveiligheid van hun vrachtwagens. De Vlaamse overheid wil zo ondernemingen - en de transportsector in het bijzonder - aanmoedigen om transport veiliger en ecologischer te maken.

Happy European Week for Waste Reduction

24 november, 2017 - 00:00

The 9th edition of the European Week for Waste Reduction (EWWR) is sweeping across Europe. The past few days have seen over 13 000 events pull in crowds of volunteers to reduce waste, reuse products and recycle materials. 

Hervorming emissiehandelssysteem – Raad bevestigt akkoord met Europees Parlement

24 november, 2017 - 00:00

Op 22 november heeft de Raad (EU-ambassadeurs) het voorlopig akkoord bevestigd dat het Estse voorzitterschap en het Europees Parlement op 9 november hadden bereikt over de hervorming van het emissiehandelssysteem (emissions trading system - ETS) van de EU voor na 2020. De overeengekomen tekst wordt nu voor goedkeuring aan het Europees Parlement voorgelegd.

Actieplan Marien Zwerfvuil goedgekeurd

24 november, 2017 - 00:00

Op donderdag 23 november keurde de ministerraad het Actieplan Marien Zwerfvuil  goed, dat werd voorgesteld door Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer. “Jaarlijks wordt ruim 20.000 ton afval gedumpt in de Noordzee.

OVAM lanceert Ecodesign Challenges voor studenten

21 november, 2017 - 00:00

Tijdens de OVAM Ecodesign Challenge gaan studenten van verschillende opleidingen en universiteiten op zoek naar een creatieve oplossing voor een uitdaging die de OVAM op hen afvuurt. Ze krijgen ondersteuning van een groep experts.