Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 1 dag 12 uren geleden

Vervang je loden leidingen

22 januari, 2019 - 00:00

In heel wat oude huizen en gebouwen loopt het kraantjeswater door loden leidingen. Lood kan oplossen in het kraantjeswater en zo onze gezondheid schaden. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om loden leidingen te vervangen.

Visienota – Belgisch interfederaal Energiepact

16 november, 2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” consulteren.

15,4 miljoen euro steun voor groene-warmteprojecten

20 februari, 2018 - 09:02

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groene-warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. 

European Commission offers funding for smart energy projects to decarbonise islands

20 februari, 2018 - 00:00

The European Commission is offering over 130 million euros in funding for innovative energy projects, earmarking part of the money for decarbonising island energy systems.

Europees Parlement neemt standpunt in over pakket schone energie

18 februari, 2018 - 00:00

Het Europees Parlement bepaalde op 17 januari haar visie op het Europese energiebeleid. De plenaire stemming behandelde de drie kern wetgevingstukken van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat de Commissie op 30 november 2016 presenteerde.

Circulaire economie: van organisch afval naar waardevolle grondstoffen

16 februari, 2018 - 00:00

Op dit moment worden organische afvalstromen gecomposteerd, vergist of verbrand. Afvalleveranciers zouden meer willen bijdragen aan een circulaire economie en zien graag dat deze afvalstromen gebruikt worden als bouwstenen voor de chemische industrie. Bekijk bijgaande video om te zien hoe TNO samen met afvalbedrijven, de chemische industrie en andere belanghebbende ketenpartners deze transitie vormgeeft.

Natuurinrichting Torfbroek goedgekeurd

16 februari, 2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft het natuurinrichtingsproject “Torfbroek” goedgekeurd. In 2017 werd hierover een projectrapport opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur. 

“Oplossing in de maak voor oude bouwovertredingen”

16 februari, 2018 - 00:00

Deze legislatuur beweegt veel in de Vlaamse ruimtelijke ordening: de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn aanvaard (minder open ruimte innemen), de instrumenten die dat kunnen realiseren zijn goedgekeurd, en de bouw- en milieuvergunning zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning en de procedure verloop volledig digitaal.

4 miljoen euro voor natuurinrichtingsprojecten 'Torfbroek' (Kampenhout) en 'Vrieselhof' (Ranst)

16 februari, 2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag het natuurinrichtingsproject “Torfbroek” goedgekeurd. In 2017 werd hierover een projectrapport opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur.

Staatssteun: Commissie keurt Belgische certificaten voor hernieuwbare stroom en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen goed

16 februari, 2018 - 00:00

De Europese Commissie besluit dat de certificaten voor hernieuwbare stroom en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen (België) stroken met de staatssteunregels van de EU. Beide regelingen dragen bij tot het halen van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU en vrijwaren de concurrentie.

Update on safeguard measures for EU Emissions Trading System due to the UK's withdrawal from the European Union

16 februari, 2018 - 00:00

Following the endorsement by the Climate Change Committee in December 2017 and the non-objection adopted by the European Parliament and the Council, the Commission formally adopted on 12 February the amendment to the EU ETS Registry Regulation to implement safeguard measures to protect the environmental integrity of the EU ETS when Union law ceases to apply in the United Kingdom due to its withdrawal from the European Union.

Verminderen uitstoot broeikasgassen in EU: nationale doelstellingen voor 2030

16 februari, 2018 - 00:00

De wet voor de verdeling van de inspanningen stelt nationale doelstellingen vast voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen om aan het akkoord van Parijs te voldoen.

Natuurinrichting Vrieselhof goedgekeurd

16 februari, 2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag het natuurinrichtingsproject “Vrieselhof” goedgekeurd en 1.625.000 euro uit haar eigen budgetten geïnvesteerd. 

Overgangsmaatregel voor vrachtstalen

12 februari, 2018 - 00:00

Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers gebruikmaken van vrachtstalen voor varkensmengmest en mogen ze geen putanalyses voor die mestsoort meer gebruiken. 

Nederland: Investeren in zuivering medicijnresten uit afvalwater

12 februari, 2018 - 00:00

Nederland staat voor de opgave om de komende jaren flink te investeren in schoon water en veilig drinkwater. Omdat waterschappen aanlopen tegen medicijnresten in het rioolwater, heeft het kabinet 30 miljoen euro vrijgemaakt om hen te helpen zuiveringsinstallaties te bouwen om nieuwe filtertechnieken in de praktijk te testen.

Waarborgregeling opsporen en winnen aardwarmte in de diepe ondergrond

12 februari, 2018 - 00:00

Dit briefadvies heeft betrekking op het ontwerp besluit over de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond – als technische uitwerking van het bijhorende ontwerpdecreet. 

Commissie brengt verslag uit over de vorderingen met betrekking tot de internationale verbintenissen inzake duurzame stedelijke ontwikkeling

9 februari, 2018 - 00:00

Vandaag maakt de Commissie op het World Urban Forum in Maleisië de balans op van de verwezenlijkingen met betrekking tot de drie verbintenissen die de EU en haar partners 15 maanden geleden zijn aangegaan.

Aanpassing subsidiereglement geluidsmeetapparatuur voor handhavers

9 februari, 2018 - 00:00

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering de wijziging  van de subsidiereglementering voor de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones (BVR 24 maart 1993 ) goed. Met deze wijziging kunnen gemeenten, provincies en politiezones na 10 jaar terug aanspraak maken op een subsidie voor meetapparatuur bestemd voor handhaving.

98,2 miljoen EUR aan investeringen voor de lidstaten om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren

9 februari, 2018 - 00:00

In het kader van het nieuwe LIFE-financieringsprogramma voor het milieu en klimaatactie heeft de Europese Commissie een investeringspakket van 98,2 miljoen EUR goedgekeurd om de overgang van Europa naar een koolstofarme, circulaire economie te ondersteunen.

Beach resort recycles spare tiles into climate-resilient drain

9 februari, 2018 - 00:00

The municipality of Benicàssim, on the eastern coast of Spain, is pioneering a sustainable urban drainage system to evacuate torrential rain water from its town centre. Climate change is expected to increase the frequency with which heavy rainfall floods the streets of Mediterranean towns.