Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 22 uren 16 min geleden

Vervang je loden leidingen

22 januari, 2019 - 00:00

In heel wat oude huizen en gebouwen loopt het kraantjeswater door loden leidingen. Lood kan oplossen in het kraantjeswater en zo onze gezondheid schaden. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om loden leidingen te vervangen.

Visienota – Belgisch interfederaal Energiepact

16 november, 2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” consulteren.

EU-alliantie voor batterijen: na één jaar al grote stappen gezet bij opzetten batterijfabricage in Europa

14 oktober, 2018 - 23:00

De Europese alliantie voor batterijen (EBA) ging een jaar geleden van start en ondertussen is de Commissie met een actieplan gekomen, worden de eerste proefproductiefaciliteiten gebouwd en zijn verdere projecten aangekondigd. Het doel is ervoor te zorgen dat de EU een vooraanstaande rol speelt bij de strategisch belangrijke productie van batterijen en de innovatie op dat gebied.

Beslissingen Ministerraad van 12 oktober 2018

14 oktober, 2018 - 23:00
  • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
  • Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
  • Addendum 2 Brownfieldconvenant 95. Gent Libert Paints-Oxyplast
  • Addendum 2 Brownfieldconvenant 48. Eiland Zwijnaarde
  • Regels Jachtfonds
  • Decreet genetische rijkdommen
  • GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden

39 scholen ontvangen subsidie voor vergroening van hun speelplaats

11 oktober, 2018 - 23:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakte de namen van bekend van alle Vlaamse scholen die een subsidie ontvangen om hun speelplaats te vergoenen. Naar aanleiding van de vierde projectoproep ‘Pimp je speelplaats’ ontvangen de 39 laureaten elk 4.000 euro om een avontuurlijke en natuurlijke speelplaats aan te leggen. D

Energiehuizen zullen Vlaming wegwijs maken in energie

11 oktober, 2018 - 23:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de hervorming van de Energiehuizen goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2019 zullen ze een uniek loket vormen waar élke Vlaming terecht kan voor alles wat met energie te maken heeft. ‘Van premies en fiscale kortingen die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie; met al je vragen over energie kan je voortaan terecht in het Energiehuis van je gemeente’ aldus Tommelein. 

Staatssecretaris Zuhal Demir en VITO ondertekenen contract om satellietdata toegankelijk te maken voor Belgische gebruikers

11 oktober, 2018 - 23:00

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Zuhal Demir, ondertekende vandaag voor het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) een contract met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) voor de vergaande exploitatie van aardobservatiedata.

Extra stickers voor meer duidelijkheid bij tanken in het buitenland

9 oktober, 2018 - 23:00

In Nederland weet iedereen wat hij moet tanken. Maar in het buitenland is dat soms lastig. Daarom staat er vanaf 12 oktober 2018 extra stickers op de pompen van alle tankstations in Europa ter verduidelijking. De brandstof en de bestaande benamingen bij tankstations in Nederland blijven hetzelfde.

Vlaams klimaatbeleidsplan en energiebeleidsplan 2021-2030

8 oktober, 2018 - 23:00

Het klimaatrapport van de VN dat gisteren bekend gemaakt werd, toont aan dat de tijd dringt om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Daarom vragen de adviesraden SERV, Minaraad en SALV aan de Vlaamse Regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij.

Landbouwers zijn bereid om extra maatregelen te nemen voor biodiversiteit, milieu en landschap

8 oktober, 2018 - 23:00

Heel wat landbouwers zijn bereid om verder te gaan dan de huidige beheerovereenkomsten als ze daarvoor een correcte vergoeding krijgen. Het gaat om maatregelen met een grotere winst voor biodiversiteit, milieu of landschap.

Beslissingen Ministerraad van 5 oktober 2018

7 oktober, 2018 - 23:00
Vaststelling technische voorschriften binnenschepen

Colruyt Group opent eerste groene publieke waterstoftankstation

7 oktober, 2018 - 23:00

Colruyt Group opent zijn eerste publieke waterstoftankstation. In het DATS 24-station in Halle (Dassenveld) kunnen klanten voortaan terecht voor alle klassieke en groene brandstoffen. Waaronder dus ook 100 % groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare stroom van energiespecialist Eoly. De integratie van een waterstofpomp in een ‘traditioneel’ tankstation is uniek in Europa. 

18 scholen ontvangen Groene Vlag van Eco-Schools van minister Schauvliege

7 oktober, 2018 - 23:00

Vrijdag 5 oktober heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan 18 Vlaamse MOS-scholen de Groene Vlag van Eco-Schools overhandigd. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzame scholen. Wereldwijd werden al 51.000 Groene Vlaggen uitgereikt aan scholen uit 67 landen

VLAREM‐trein 2017 (met SALV)

4 oktober, 2018 - 23:00

De adviesvraag over het ontwerpwerpbesluit VLAREM‐trein 2017 werd op 24 juli 2018  ontvangen door Minaraad en SALV. Gelet op de timing van de adviesvraag en de aard van  het dossier vroegen de raden uitstel tot eind september 2018. 

Meer OCMW’s kennen minimale aardgaslevering toe

4 oktober, 2018 - 23:00

Via de OCMW’s kunnen mensen met een aardgasbudgetmeter die niet voldoende geld hebben om op te laden, van 1 november tot 1 april een minimale levering aardgas krijgen. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein legde vandaag de bedragen van de minimale aardgaslevering voor deze winter vast. 

Nucleaire onbeschikbaarheid in november

4 oktober, 2018 - 23:00

De aankondiging van ENGIE, de operationele uitbater van de 7 nucleaire reactoren op Belgische bodem, op vrijdag 21 september 2018 dat de nucleaire eenheid T3 vijf maanden langer zal stilliggen dan verwacht (tot 1 maart 2019), T2 tot begin juni 2019 niet operationeel zal zijn en T1 eind oktober een geplande onderhoudsbeurt zal ondergaan, heeft een niet te ontkennen impact op het Belgische elektriciteitsproductiepark.

15.000 zonnepanelen voor Volvo Car Gent: Volvo bouwt samen met Eneco aan duurzame toekomst.

3 oktober, 2018 - 23:00

Volvo Car Gent plaatst 15.000 zonnepanelen op de daken van zijn bedrijfsgebouwen. Op die manier vergroent de fabriek zijn productie en komt het merk tegemoet aan de Energievisie 2030. Door de samenwerking met Eneco Solar Belgium zullen de medewerkers van Volvo bovendien mee kunnen genieten van de opbrengst van de zonnepanelen.

Europees Parlement wil voor 2030 schonere auto´s op de weg

2 oktober, 2018 - 23:00

Het EP stelde dat CO2-uitstoot van nieuwe auto´s voor 2030 met 40% omlaag moet. Het marktaandeel van elektrische en lage-uitstootauto´s wordt verhoogd.

Voer ook dit najaar geen grondbewerkingen uit op de teeltvrije zone

1 oktober, 2018 - 23:00

Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien. Die mag niet worden bewerkt en bovendien moet u erover waken dat er geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen. Bij de aanleg van de teeltvrije zone in 2018, mag u eenmalig wel een gras- of graskruidenmengsel inzaaien. 

Beslissingen Ministerraad van 28 September 2018

30 september, 2018 - 23:00
  • Wijziging bepalingen energiebesluit
  • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage