Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 1 dag 9 uren geleden

Belgica 121: de eerste wetenschappelijke missie per zeilboot op Antarctica

14 februari, 2019 - 00:00

Deze wetenschapsexpeditie gaat van start op 19 februari, de dag van de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ die georganiseerd wordt op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. Deze 22-daagse missie wordt geleid door een jong en dynamisch team van studenten en onderzoekers van zowel Franstalige als Nederlandstalige universiteiten. Het doel: de impact van de klimaatverandering op het Witte Continent onderzoeken.

Publieke consultatie wijzigingsbesluit VLAREM III (LCP)

14 februari, 2019 - 00:00

Er staat opnieuw een voorontwerpbesluit tot wijziging van titel III van het VLAREM op stapel, teneinde de omzetting van de BBT-conclusies van de BREF LCP mogelijk te maken.

Minister & YOUTH FOR CLIMATE maken afspraken over verdere klimaatdialoog

13 februari, 2019 - 00:00

Sinds enkele weken komen geregeld tienduizenden Vlamingen op straat om hun bezorgdheid over de klimaatopwarming te uiten. Vooral jongeren zijn de gangmakers van deze ‘call to action’. Van bij zijn aanstelling als klimaatminister stelde Koen Van den Heuvel herhaaldelijk de nood aan dialoog en overleg centraal. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij onmiddellijk de hand reikte aan de bezielers van de klimaatmarsen. Hun gesprek leverde enkele concrete engagementen op.

EU gas market: new rules agreed will also cover gas pipelines entering the EU

13 februari, 2019 - 00:00

New rules setting out a clear regulatory framework to operate gas pipelines inside the EU and from non-EU countries were provisionally agreed between MEPs and member states.

Tegen 2030 heeft bpost als doelstelling om zijn CO₂-uitstoot met minstens 20% te verminderen

12 februari, 2019 - 00:00

Federaal Minister van Post Philippe De Backer, Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters, CEO van bpost Koen Van Gerven en CEO van ENGIE Fabricom Mark Dirckx hebben vandaag de zonnepaneleninstallatie op het dak van het bpost sorteercentrum van Antwerpen officieel ingehuldigd. Het is ondertussen het 4de sorteercentrum dat werkt met zonne-energie. Met deze initiatieven wil bpost zijn titel van “meest groene postale operator ter wereld” handhaven en gaat ENGIE verder op zijn elan om van België een rolmodel te maken in energie-efficiëntie.

Beslissingen Ministerraad van 8 februari 2019

11 februari, 2019 - 00:00
  • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering 
  • Omzetting van de Best Beschikbare Technieken-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten
  • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen

IEA becomes Facilitator of Biofuture Platform

8 februari, 2019 - 00:00

The International Energy Agency officially took over on 1 February as the Facilitator of the Biofuture Platform, a group of 20 countries seeking to accelerate development and scale up deployment of modern sustainable low carbon alternatives to fossil based solutions in transport, chemicals, plastics and other sectors.

Nieuwe mogelijkheden voor Vlaamse subsidies voor projecten rond duurzaam waterbeheer

7 februari, 2019 - 14:45

Zowel het Departement Landbouw en Visserij als de Vlaamse Milieumaatschappij hebben projectoproepen gelanceerd rond duurzaam waterbeheer.

Extra ruimte voor natuur en overstromingsbescherming in ‘t Zwin

7 februari, 2019 - 00:00

Maandag 4 februari 2019 was een historische dag voor het natuurreservaat het Zwin. De oude 'Internationale Dijk' werd doorgebroken, waardoor er 120 hectare extra ruimte voor natuur is bijgekomen. De VMM bouwde in het projectgebied een nieuw pompgemaal dat de waterpeilen binnen het gebied beheert.

Belgium energy and climate plan proposes renewables target of 18.3% by 2030

6 februari, 2019 - 00:00

On 5 February WindEurope attended a workshop in the Federal Parliament of Belgium on the draft of the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP).

Vraag je compensatie emissiekosten aan

6 februari, 2019 - 00:00
Bedrijven in specifieke elektriciteitsintensieve sectoren kunnen een compensatie aanvragen voor elektriciteitskosten gemaakt in 2018. Deze vraag je aan voor 31 maart. 

159 Haspengouwse landbouwers helpen akkervogels de winter door

5 februari, 2019 - 00:00

159 Haspengouwse landbouwers richtten een deel van hun landbouwpercelen in om akkervogels de winter door te helpen. Ze zaaiden 326 percelen of in totaal 189 ha in met een zaadleverend gewas. Zo kunnen de akkervogels zich in de winter voeden met granen. 

Advies over het Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval

5 februari, 2019 - 00:00

De Minaraad ontving een adviesvraag naar aanleiding van de wijziging van het Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval – met name over het ontwerpdecreet tot goedkeuring hiervan.

Beslissingen Ministerraad van 1 februari 2019

4 februari, 2019 - 00:00
  • Verplaatsing nutsleidingen ten behoeve van werken aan de Brusselse Ring
  • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
  • Opstart planproces GRUP 'Kasteelpark de Merode'
  • Actieplan Asbestafbouwbeleid
  • Decreet genetische rijkdommen
  • Distributie en levering thermische energie
  • Wijziging Energiebesluit: invoering van een sloop- en heropbouwpremie

 

Werken aan het klimaat: subsidie voor 80 lokale klimaatprojecten

1 februari, 2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten. Bij de projectoproep in 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Er werden 180 voorstellen ingediend. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro die als doel hebben de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen te bereiken.

Sluitstuk van regelgeving rond warmtenetten is klaar

1 februari, 2019 - 00:00

Op vraag van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag het licht op groen gezet voor het sluitstuk van de regelgeving rond warmtenetten. “Slechts 2 weken geleden lanceerden we de uitgebreide call groene warmte. Met deze nieuwe regels omtrent warmtenetten zetten we een volgende stap om het belang van groene warmte en warmtenetten in de verf te zetten”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

1 februari, 2019 - 00:00

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

Algemeen waterverkoopreglement (met SERV)

1 februari, 2019 - 00:00

Deze adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering

Sterke toename beheerovereenkomsten soortenbescherming in gebieden die aantrekkelijk zijn voor akker- en weidevogels

29 januari, 2019 - 00:00

De bedrijfsplanners proberen landbouwers te overtuigen om  beheerovereenkomsten voor akkervogels vooral te sluiten in gebieden die van nature meest geschikt zijn voor akkervogels

Corporate wind energy PPAs are booming

29 januari, 2019 - 00:00

Companies around Europe have now signed nearly 5 GW of power purchase agreements (PPAs) with wind farms. This is almost equivalent to Denmark’s total wind energy capacity.