Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 23 uren 11 min geleden

Vervang je loden leidingen

22 januari, 2019 - 00:00

In heel wat oude huizen en gebouwen loopt het kraantjeswater door loden leidingen. Lood kan oplossen in het kraantjeswater en zo onze gezondheid schaden. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om loden leidingen te vervangen.

Visienota – Belgisch interfederaal Energiepact

16 november, 2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” consulteren.

Kempen Insect Valley officieel van start

13 juni, 2018 - 23:00

Op de Kempense Innovatiecampus in Geel is de officiële aftrap gegeven van twee EFRO-projecten. Met de ‘Kempen Insect Cluster’ en de ‘Insect Pilot Plant’ krijgt de Kempen Insect Valley stilaan vorm. ‘De projecten moeten ervoor zorgen dat we in de Kempen het potentieel van insecten als hoogwaardige grondstof of als afvalverwerker valoriseren’, klinkt het bij de initiatiefnemers Voka - KvK Kempen, Millibeter, VITO, KU Leuven – Campus Geel en Thomas More Kempen.

LNE verbetert mee de bodem in de grensregio: project leve(n)de bodem

12 juni, 2018 - 23:00

In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. 

Verplichte keuring installaties airconditioning

11 juni, 2018 - 23:00

De exploitant van een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, is verplicht om het airconditioningsysteem goed af te stellen en te laten keuren door een erkende airco-energiedeskundige. Zo kan het energieverbruik beperkt worden

Beslissingen Ministerraad van 8 juni 2018

10 juni, 2018 - 23:00
  • Harmonisering procedures voorkooprechten
  • Brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels
  • Nota aan het overlegcomité: bodemsanering tankstations en gasolietanks voor verwarming
  • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
  • Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij: vervanging leden
  • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Agristo – herneming’
  • Wijzigingsdecreet algemene bepalingen milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

Nederland: Structuurvisie voor de ondergrond

10 juni, 2018 - 23:00

De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Het gebruik van de ondergrond moet dan ook op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond mee denken over hoe die ondergrond eruit moet zien. 

Informatie over de aanrekening van de jaarlijkse vergoeding in de V-test®

7 juni, 2018 - 23:00

De V-test®, de online prijsvergelijker van de VREG, bevat nu ook info over de aanrekening van de jaarlijkse vergoeding per energiecontract. Deze vergoeding is een administratieve kost die de leverancier via uw energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …

Bouw jij mee het eerste circulaire gebouw van België?

7 juni, 2018 - 23:00

In 2019 start Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, met de bouw van ’t Centrum op haar site in Westerlo. Het innovatieve gebouw moet de katalysator worden voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Rond deze hotspot voor bouwinnovatie zal de komende jaren stap voor stap een circulair bedrijventerrein ontwikkeld worden.

Bodemsaneringsfonds Tersana opgericht op 26 maart 2018!

7 juni, 2018 - 23:00

Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van de garagisten beroepsverenigingen hebben samen met de OVAM hun schouders gezet onder een bodemsaneringsfonds dat op 26 maart tijdens de Auto Technica beurs 2018 boven de doopvont werd gehouden door minister Joke Schauvliege. 

EU-begroting: Commissievoorstel voor meest ambitieuze programma voor onderzoek en innovatie ooit

7 juni, 2018 - 23:00

De Commissie stelt voor 100 miljard EUR van de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) aan onderzoek en innovatie te besteden.

New data collected by citizens: Cigarette butts and filters the most common pieces of litter on Europe’s beaches

7 juni, 2018 - 23:00

The European Environment Agency (EEA) has released new data about litter found on Europe’s beaches. Based on nearly 700,000 collected items, disposable plastics are the biggest contributor to marine litter, with cigarette butts and filters being the most commonly found individual items. The new data has been collected by volunteers using the EEA’s Marine LitterWatch mobile app. 

A lot to still play for as Clean Energy Package reaches crunch time

7 juni, 2018 - 23:00

As negotiations on the EU’s Clean Energy Package reach crunch time, a lot is still up in the air for wind energy. With a critical Energy Council meeting on June 11 and a final meeting on June 13, where a deal is due to be struck on the Renewable Energy Directive, a key part of the Package, there has been headway on some points but others are still to play for.

Aankondiging openbaar onderzoek Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

7 juni, 2018 - 23:00

Openbaar onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling – openbaar onderzoek van het ontwerp van plan-MER

Open offertevraag Europees onderzoek

7 juni, 2018 - 23:00

ESPON publiceerde twee bestekken voor toegepast onderzoek:
•    Technological Transformation and Transitioning of Regional Economies  
•    Sustainable land use
Geïnteresseerde onderzoeksinstellingen kunnen offertes indienen tot 6 augustus 2018.

The world is being ‘swamped’ by harmful plastic waste says UN chief, marking Environment Day

4 juni, 2018 - 23:00

The world must unite to “beat plastic pollution” United Nations Secretary-General António Guterres said in his message for World Environment Day on Tuesday, noting that microplastic particles in the ocean, “now outnumber stars in our galaxy”.

De UGent gaat minder vliegen: eerste stappen naar een duurzaam reisbeleid

4 juni, 2018 - 23:00

De UGent draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. De universiteit nam al eerder maatregelen om haar ecologische voetafdruk in te perken, bv. energiematigende ingrepen in de gebouwen. Nu wil ze ook een voorbeeld zijn op het vlak van duurzamer reizen. 

Winners of I LIVE GREEN video competition selected

4 juni, 2018 - 23:00

Videos sent from Bulgaria, Greece, Italy, and Spain won the prizes of the ‘I LIVE GREEN’ video competition announced today. The competition, organised by the European Environment Agency (EEA) and its partner network, attracted more 120 entries from 21 European countries.

Uitbetaling schadevergoeding erkende landbouwrampen droogte en vorst gestart

4 juni, 2018 - 23:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat eind mei de beslissing tot schadevergoeding is meegedeeld aan de eerste 214 landbouwers die tijdig een tegemoetkomingsaanvraag hebben ingediend voor de erkende landbouwrampen droogte en vorst 2017. 

Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy

3 juni, 2018 - 23:00

The Commission intends to emphasise circular economy aspects, such as reparability, durability, upgradability or recyclability in the EU Product Policy framework in the context of the EU Circular Economy agenda.