nieuwsverzamelaar

Grondwettelijk hof verstrengt de vergunningsplicht voor verkavelen

Emis nieuwsberichten - 23 mei, 2019 - 23:00

Het Grondwettelijk Hof heeft de gewijzigde definitie van verkavelingen, waardoor er geen sprake meer is van verkavelen indien men slechts één onbebouwd perceel afsplitst, vernietigd wegens schending van het standstillbeginsel (artikel 23 van de Grondwet). 

Zesentwintig nieuwe projecten krijgen steun na jongste call groene warmte

Emis nieuwsberichten - 23 mei, 2019 - 23:00

De call groene warmte die in januari van dit jaar is uitgeschreven, leverde maar liefst 26 nieuwe projecten op. Van de 28 projecten die zijn ingediend, zijn er twee niet geselecteerd. De eerste call groene warmte van 2019 hanteerde nieuwe voorwaarden, maar werd ook opengesteld voor nieuwe technologieën rond groene warmte. 

Zorgen over de kinderen tijdens de zomervakantie? Ontdek het systeem ‘één dag oppassen, een week opvang”

Nieuwsblad Tuin - 23 mei, 2019 - 17:17
Om de vakanties te overbruggen voor werkende ouders, is er een alternatief voor zomerkampen . Zelf je opvang organiseren is goedkoop en je hoeft maar vijf vakantiedagen op te offeren als je een hele maand opvang voor je kinderen wil. Een handleiding.

Reisblogger vraagt vriendin spectaculair ten huwelijk op vulkaan

Nieuwsblad Tuin - 22 mei, 2019 - 12:11

“Ain’t No Mountain High Enough”, zong Marvin Gaye al, maar de Canadese reisblogger Jarod zocht wel heel grote hoogtes op om zijn vriendin Alison ten huwelijk te vragen. Op de vulkaan Mount Bromo in Indonesië ging hij op een knie zitten.

Test-Aankoop-rapport toont aan: een zonnecrème voor kinderen met factor 50, is eigenlijk maar factor 15

Nieuwsblad Tuin - 22 mei, 2019 - 09:33

Naar jaarlijkse gewoonte neemt consumentenorganisatie Test-Aankoop zonnecrèmes, -lotions en -sprays onder de loep. Uit het meest recente persbericht over de analyse van 14 verstuivers voor kinderen, blijkt dat er twee slechte leerlingen in de klas zitten.

Elke dag een lepeltje insuline om later geen suikerziekte te krijgen

Nieuwsblad Tuin - 22 mei, 2019 - 02:05

Twee proffen van het UZ Leuven zijn op zoek naar pasgeboren baby’s voor het uittesten van een nieuwe behandeling tegen suikerziekte. Als uit een bloedproef blijkt dat zij een verhoogd risico lopen, krijgen ze bijna drie jaar lang preventief een kleine hoeveelheid insuline binnen via de mond. Dat kan hun afweersysteem africhten en vermijden dat ze diabetes krijgen.

How to measure the condition of Europe's ecosystems?

Emis nieuwsberichten - 21 mei, 2019 - 23:00

Healthy forests, soils, seas and other ecosystems form Europe’s ‘natural capital’, which is vital for our well-being and the economy. The European Environment Agency’s (EEA) new analysis, looks at how to measure the condition of Europe’s natural capital and provides a first overview of the state and trends of Europe’s ecosystems. 

Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu?

Emis nieuwsberichten - 21 mei, 2019 - 23:00

Op 22 mei werd het 6de mestactieprogramma voor de periode 2019-2022 (MAP6)  goedgekeurd door het Vlaams Parlement. 

Krijg steun voor circulair ondernemen

Emis nieuwsberichten - 21 mei, 2019 - 23:00
Heb je een straf idee om kringlopen te sluiten? Krijg steun voor jouw innovatief en waardevol circulair economieproject van Circulair Vlaanderen.

Premie voor zero-emissievoertuigen met 1 jaar verlengd

Emis nieuwsberichten - 21 mei, 2019 - 23:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Lydia Peeters de premie voor zero-emissievoertuigen verlengd tot eind 2020. Het gaat om premies voor batterij-elektrische wagens, bromfietsen of motorfietsen en auto’s op waterstof. Ook taxibedrijven zullen in de toekomst zo’n premie kunnen aanvragen. Lydia Peeters: “We hebben vastgesteld dat deze premie voor veel Vlamingen het verschil maakt tussen overstappen op zero-emissie of niet. Daarom willen we de premie nu met 1 jaar verlengen en dus over deze legislatuur tillen.” 

Kan je niet om met geld? Dan ben je misschien (te) aardig

Nieuwsblad Tuin - 21 mei, 2019 - 11:52

Aardige mensen kunnen minder goed om met hun geld dan mensen die minder aardig zijn naar anderen toe. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek aan de Columbia Business School, verschenen in het vakblad American Psychological Association.

Dus daar komen die witte vlekjes op je nagels vandaan

Nieuwsblad Tuin - 21 mei, 2019 - 11:34

Enig idee waar die vreemde witte plekjes op je vingernagels vandaan komen? Heeft het iets te maken met een calciumtekort, zoals sommigen weleens fluisteren? De wetenschap zocht het voor je uit.

Circulaire economie: Commissie verheugd over definitieve goedkeuring door Raad van nieuwe regels inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik om plastic zwerfvuil op zee te verminderen

Emis nieuwsberichten - 20 mei, 2019 - 23:00

De Raad van de EU heeft vandaag de ambitieuze maatregelen goedgekeurd die de Commissie heeft voorgesteld om zwerfvuil op zee aan te pakken. Het gaat met name om zwerfvuil dat afkomstig is van de tien kunststofproducten voor eenmalig gebruik die het vaakst op Europese stranden worden aangetroffen, van achtergelaten vistuig en van kunststoffen die onder invloed van zuurstof afbreekbaar zijn.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 'Vlaamse Bouwagenda'

Emis nieuwsberichten - 20 mei, 2019 - 23:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel ondertekende op 21 mei 2019 een samenwerkingsovereenkomst tussen de Bouwunie, Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving.

Voorlopige bandingfactor zet licht op groen voor drijvend zonnepanelenpark in Dilsen-Stokkem

Emis nieuwsberichten - 20 mei, 2019 - 23:00

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft in een ministerieel besluit de voorlopige bandingfactor van 0,843 vastgelegd voor het drijvende zonnepanelenpark ‘Cable Park Terhills’ in de stad Dilsen-Stokkem. Op basis van de voorlopige bandingfactor krijgt de investeerder een idee van de steun waar hij recht op heeft. 

Subsidiëring van grondwaardeverlies bebossing (met SALV)

Emis nieuwsberichten - 20 mei, 2019 - 23:00

Op 13 mei adviseerden Minaraad en SALV over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing. De Raden hadden deze problematiek al meegenomen in het advies van 26 januari 2017 over de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer en stelden toen dat “Voor het bebossen van eigen terreinen, die reeds in eigendom zijn van private beheerder en die aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, in het ontwerpbesluit niets [is] voorzien (geen regeling voor kapitaalschade). 

Nagellak en tatoeages zijn gevaarlijk

Nieuwsblad Tuin - 20 mei, 2019 - 02:00
Experten van de Hoge Gezondheidsraad van België hebben een lijst gemaakt van chemische stoffen waarmee we dagelijks in contact kunnen komen en die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het gaat daarbij om kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders: volgens de HGR zijn deze stoffen oorzaak van veel beschavingsziekten en moet blootstelling vermeden worden.

Natura 2000-dag: natuurbescherming, ook op zee!

Emis nieuwsberichten - 19 mei, 2019 - 23:00

Op 21 mei vieren we Natura 2000, het netwerk van beschermde natuurgebieden op land en op zee. Meer dan 2.000 soorten telt ons Belgisch stukje Noordzee. Tussen de vele ondiepe zandbanken liggen enkele hotspots voor de biodiversiteit. 

Tool voor dynamisch stortplaatsbeheer in de maak

Emis nieuwsberichten - 19 mei, 2019 - 23:00

De OVAM is partner in het Interreg North-West Europe-project RAWFILL. Doel van het project is enkele aspecten van Dynamic Landfill Management (het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen) onder de loep te nemen en te verbeteren. Tegelijk loopt het Interreg Europe-project COCOON, waarin de uitgebreide kennis van de OVAM van pas komt om beleidsadviezen over het langetermijnbeheer van stortplaatsen te formuleren aan de Europese Commissie.

Mei plasticvrij: elke inspanning telt!

Emis nieuwsberichten - 19 mei, 2019 - 23:00

Meer dan 11 000 mensen en 345 organisaties kozen vorig jaar tijdens Mei Plasticvrij voor een leven met minder plastic. Dit jaar zetten de Vlamingen zich opnieuw in om de plasticvervuiling een halt toe te roepen. Ze geven leveranciers en verkopers een duidelijk signaal: we willen minder nutteloze en eenmalige plasticverpakkingen.

Inhoud syndiceren