nieuwsverzamelaar

Zevende uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-034 “Burreken” te Brakel, Horebeke en Maarkedal

Emis nieuwsberichten - 8 maart, 2019 - 00:00

Op 11 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de zevende uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-034 “Burreken” te Brakel, Horebeke en Maarkedal. 

Offshore wind to provide 30% of UK’s electricity in new ‘Sector Deal’ boost

Emis nieuwsberichten - 8 maart, 2019 - 00:00

A government/industry partnership will mean that the UK will get 30% of its electricity from offshore wind by 2030. The new offshore ‘Sector Deal’ sets the groundwork for a huge boost in offshore wind capacity in the UK.

Veertiende uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-039 Stadswallen van Damme

Emis nieuwsberichten - 8 maart, 2019 - 00:00

Op 11 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de veertiende uitbreiding van het erkend natuurreservaat “Stadswallen van Damme” te Damme. 

Kapitaalmarktenunie: Commissie verheugd over akkoord over regels voor informatieverschaffing over duurzame beleggingen

Emis nieuwsberichten - 8 maart, 2019 - 00:00

De Commissie is verheugd over het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten vandaag hebben bereikt over nieuwe regels inzake informatieverschaffingsvereisten in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.

Biodiversiteitweek

Emis nieuwsberichten - 8 maart, 2019 - 00:00

Op dit moment maakt het klimaat volop onderwerp van debat uit, maar komt de biodiversiteit weinig aan bod. De mens realiseert zich nu pas de rijkdom, waarde en kwetsbaarheid van de biodiversiteit en de diensten die de ecosysteemdiensten leveren.

Een penetrante blik op oude porno: “Niet één kogelronde siliconentiet te zien”

Nieuwsblad Tuin - 7 maart, 2019 - 15:33

De fotografe Julie Scheurweghs verwerkte oude pornofoto’s tot nieuwe verbanden. Die close-ups van beelden waarop vrouwen soms al tot essentiële delen waren herleid, roepen nieuwe vragen op, die niet noodzakelijk erotisch van aard zijn. Inge Schelstraete

Sportieve vrouwen hebben meer bedpartners

Nieuwsblad Tuin - 6 maart, 2019 - 09:53

Geregeld sporten is niet alleen goed voor de fysieke conditie en de mentale gezondheid, het maakt vrouwen ook extra aantrekkelijk als sekspartner.

VS keuren neusspray tegen depressies goed

Nieuwsblad Tuin - 6 maart, 2019 - 07:39

Amerikanen zullen binnenkort toegang hebben tot esketamine, een nieuw geneesmiddel dat wordt voorgesteld als een revolutie in de behandeling van depressies. Het geneesmiddelenagentschap van de VS, de FDA, zette dinsdag het licht op groen.

Een kind blijft je tot zijn zesde wakker houden. Dit kan je doen om toch meer te slapen

Nieuwsblad Tuin - 5 maart, 2019 - 14:41

Te weinig slapen na de geboorte van je baby: in de eerste maanden laat zich dat het meest voelen, maar ook daarna houdt het niet op. Het kan tot zes jaar duren voor ouders weer slapen zoals voor de zwangerschap. Vooral moeders dreigen te lijden onder slaapverstoringen.

Maakt uw elektriciteitsleverancier zijn groenestroombelofte waar? Controleer het met de Groencheck!

Emis nieuwsberichten - 5 maart, 2019 - 00:00

Uit welk land kwam uw groene stroom? En kwam die van wind, zon, water, biomassa, ...? Steeds meer klanten willen hierover duidelijkheid. De Groencheck van de VREG is daarom uitgebreid met detailinformatie. Zo kan u zelf nagaan of uw leverancier bij de VREG de juiste bewijsstukken indiende om zijn belofte over groene stroom waar te maken.

Nationaal plan over Persistente Organische Verontreinigende stoffen: resultaten van de openbare raadpleging

Emis nieuwsberichten - 5 maart, 2019 - 00:00

Van 20 september 2018 tot en met 19 november 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

Beslissingen Ministerraad van 1 maart 2019

Emis nieuwsberichten - 5 maart, 2019 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit
 • Toekenning steun lokale energieprojecten in het kader van Stroomversnelling
 • ADR-regelgeving: inning boetes overtredingen vervoer over de weg van gevaarlijke goederen
 • Deelname van De Vlaamse Waterweg nv aan de vzw Stadsdistributieplatform Gent
 • Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 9. Oostende – Plassendale Chemie
 • Goedkeuring addendum 5 aan het Brownfieldconvenant 72. Roeselare – Immo Verbrugge
 • Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 184. Waregem - Waterfront
 • ESCO-charter tussen de Vlaamse Regering, het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
 • Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
 • Verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen
 • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
 • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
 • Bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet wijzigt dat de oprichting van het Grindfonds en de grindwinning regelt
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord over de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden


 

Vrolijker worden? Ga eens twintig minuten in een park zitten

Nieuwsblad Tuin - 4 maart, 2019 - 14:23

Wat tijd in de openlucht en in het groen spenderen, maakt dat je gezondheid snel wat opgekrikt kan worden. Heel snel zelfs, want uit een nieuwe studie van de University of Alabama blijkt dat amper twintig minuten al kunnen volstaan.

De leukste daguitstapjes met kinderen tijdens de krokusvakantie

Nieuwsblad Tuin - 4 maart, 2019 - 14:21
Een hele week vakantie overleven zonder inspiratie? Mamablogster Lobke Gielkens van ‘Leuke Wereld’ weet raad. Zij deelt de leukste uitstappen met kinderen - eentje voor elke dag van de vakantie.

'Topdokter' kreeg zelf borstkanker: "Doordat ik zelf ziek was, begrijp je mensen beter"

Nieuwsblad Tuin - 4 maart, 2019 - 06:42
Professor Ann Smeets is borstchirurg in UZ Leuven. Ze behandelt patiënten met goed- en kwaadaardige borstaandoeningen. In het Vier-programma 'Topdokters' vertelt ze over haar ervaring met borstkanker, en de plotse switch van dokter naar patiënt die ze doormaakte.

Nederland: Regelgeving statiegeld op schema

Emis nieuwsberichten - 4 maart, 2019 - 00:00

De regelgeving voor de eventuele invoering van statiegeld op kleine plastic flessen ligt op schema. Op 4 maart 2019 begint de vier weken durende reactieperiode van het voorstel en de voorhang in beide Kamers. Na behandeling door de Tweede Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden gestuurd.

Maak de cirkel rond: de Commissie geeft uitvoering aan het actieplan voor de circulaire economie

Emis nieuwsberichten - 4 maart, 2019 - 00:00

Alle 54 maatregelen in het kader van het in 2015 gelanceerde actieplan zijn nu getroffen of zijn in uitvoering. Dit draagt ertoe bij het concurrentievermogen van Europa te bevorderen, de economie en de industrie te moderniseren om banen te creëren, het milieu te beschermen en duurzame groei te genereren.

Grote bosplantactie aan het Hallerbos

Emis nieuwsberichten - 3 maart, 2019 - 00:00

Op 3 maart vond een grote bosplantactie plaats aan het Hallerbos. Er werden ruim twintigduizend bomen geplant, goed voor tien voetbalvelden extra bosplezier. Zo’n duizend enthousiastelingen staken de handen uit de mouwen.

Klimaatintendant is mogelijke piste

Emis nieuwsberichten - 3 maart, 2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Natuur Koen Van den Heuvel verwelkomt de idee van een klimaatintendant als mogelijke piste maar wil ook andere pistes onderzoeken.

“Liefste lijf, ik durfde zelfs niet meer te lachen”

Nieuwsblad Tuin - 2 maart, 2019 - 02:00

Elke week vertelt een meisje openhartig over haar lichaam. Deze week is het aan studente Charlize Van Maercke (17) uit Zelzate.

Inhoud syndiceren