Natuurgidsen Zuidwest-Brabant

Natuurgidsen Zuidwest-Brabant vzw

141 Natuurliefhebbers zijn na het volgen van een cursus natuurgids in de streek natuurgids geworden. Zij vormen de werkgroep Natuurgidsen Zuidwest-Brabant vzw.

Doel van de werkgroep:

Natuur- en milieueducatieve activiteiten aanbieden aan een breed publiek in de regio.

Welk activiteiten worden door de werkgroep georganiseerd?

  • maandelijks een open wandeling in de streek.
  • op regelmatige basis een cursus natuurgids en natuur-in-zicht (samen met het CVN).
  • bijscholingsactiviteiten
  • een jaarlijks weekend
  • een jaarlijkse daguitstap
  • een jaarlijks etentje
  • jaarlijks twee algemene vergaderingen
  • de week van het bos - voor scholen (samen met ANB)
  • de week van de hyacint - voor scholen (samen met ANB)

Alle activiteiten staan open voor het brede publiek.

Daarnaast zijn heel wat natuurgidsen actief binnen de lokale natuurverenigingen in de streek (Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, Natuurpunt Halle, Natuurpunt Beersel, Natuurpunt Rode, Natuurpunt Pajottenland, Calopteryx).

De activiteiten worden kenbaar gemaakt via de lokale pers, maar vooral via het tijdschrift Hyacint, dat samen met andere natuurverenigingen tweemaandelijks wordt uitgegeven.

Coördinatoren:

Bert Ghysels 02.356.76.46
Ria Adriaen
Pierre Kestemont 02 377 52 10 - pierre.kestemont@belgacom.net

Open wandelingen:

Kalender open wandelingen 2014

Kalender open wandelingen 2015 

Kalender open wandelingen 2016 

Kalender open wandelingen 2017